Saavutettavuusseloste

Sivuston ylläpitäjät (Lahden kaupunki, Lahden seurakuntayhtymä) pyrkivät takaamaan Lahden Joulukylä -tapahtumasivuston saavutettavuuden lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee lahdenjoulukyla.fi-sivustoa, joka on julkaistu lokakuussa 2016.

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset osittain. Verkkosivusto täyttää kuitenkin suurelta osin WCAG-kriteeristön tärkeimmät A- ja AA-tasojen vaatimukset. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Tässä yksilöity sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä: Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen.

Seuraavat sisällöt ja toiminnot eivät ole vaatimusten mukaisia:

(WCAG 1.1.1) Sivustolla on kuvia, joihin ei ole asetettu vaihtoehtoista kuvaustekstiä.

(WCAG 1.3.1) Sivustolla on kenttiä, joissa ei ole vaihtoehtoista tekstiä.

(WCAG 1.3.1) Sivustolla on käytetty tekstin muotoiluun html-muotoilua.

(WCAG 1.4.3) Joissain sisältöelementeissä kontrasti ei ole täysin vaatimusten mukainen.

(WCAG 1.3.1) Sivustolla on elementtejä, joilla on identtinen tunniste.

(WCAG 2.4.3) Joissain sivuissa on epälooginen navigointijärjestys.

Sovellettava lainsäädäntö ei kata tiettyjä sisältöjä

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole saavutettavissa, koska sovellettava lainsäädäntö (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019) ei kata niitä:

Sivustolla on ennen 23.9.2019 julkaistua sisältöä (tiedostoja), johon ei sovelleta saavutettavuusvaatimuksia.

Sivustolla oleva ulkopuolisen tahon tuottama sisältö (sosiaalisen median syöte) eivät kuulu lain vaatimusten piiriin.

Palaute ja yhteystiedot

Otamme vastaan palautetta siitä, miten voisimme parantaa verkkosivustomme saavutettavuutta. Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla.

Sähköpostiosoite palautteen antamiseksi: lahti.viestinta@evl.fi.

Lahden Joulukylän verkkosivujen saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Lahden seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille, sivuston ylläpitäjälle. Jos saamasi vastaus ei ole mielestäsi riittävä tai viivästyy kohtuuttomasti, voit lähettää palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolta löytyvällä lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Yhteystiedot löytyvät samalta sivulta.

 

Tämä seloste on laadittu 29.9.2020.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 29.9.2020.

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta Saavutettavuusvaatimukset.fi