Joulukylän kartta

Joulukylän tunnelman on tänäkin vuonna suunnitellut muotoilija Tapio Anttila.

Joulukylästä on laadittu kartta, jonka avulla on etukäteen mahdollista tututua mökkien sijaintiin.

> avaa kartta pdf-tiedostona